Algemene Voorwaarden van Travel Together

ANVR (Algemene Nederlands Verbond van Reisondernemingen)
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen die in onze reisgidsen en op internet worden aangeboden, vallen onder het beding van de ANVR- Reisvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Voor meer informatie over de ANVR verwijzen wij u naar de website van de ANVR en deze PDF met ANVR-voorwaarden op onze website.

Stichting Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze stichting is opgericht om de vakantieganger te behoeden voor extra kosten in geval van calamiteiten. Onder een “calamiteit” wordt verstaan: een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot het abrupt afbreken van uw vakantie en directe repatriatie noodzakelijk maken. Naast het voortijdig beëindigen van de vakantie kunt u als vakantieganger geconfronteerd worden met extra kosten.

Doordat wij als organisatie zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, valt uw groepsreis onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in, dat u als klant van Travel Together (een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Daarnaast krijgt u de noodzakelijke meerkosten vergoed, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

De Stichting Calamiteitenfonds Reizen neemt deze kosten voor haar rekening mits per boeking tot maximaal negen personen een bedrag van € 2,50 is voldaan. De bijdrage geldt overigens alleen voor groepsreizen naar het buitenland; voor reizen in Nederland is geen bijdrage verschuldigd. Wij vermelden op uw reisbevestiging de garantie van het Calamiteitenfonds en de heffing van € 2,50.
Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven
Wij rijden uitsluitend met touringcars die voldoen aan de ISO-9001 certificering én een veiligheidscertificaat van de ANVR bezitten. De meeste touringcars zijn daarnaast aangesloten bij de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven; een Stichting die toeziet op de kwaliteit en veiligheid van het vervoer per touringcar. Door de samenwerking met de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven, kunt u wanneer u bij ons in de touringcar stapt vertrouwen op:

  • Een perfect onderhouden touringcar, die voldoet aan alle technische eisen van het Keurmerk en die regelmatig geïnspecteerd wordt door de Rijksdienst wegverkeer.
  • Een chauffeur die geselecteerd is op vakmanschap en ervaring en die in het bezit is van alle vereiste diploma’s, zowel op rij- als reistechnisch niveau.
  • Een strikte naleving van de rij- en rusttijdenwet, hetgeen een garantie voor uw eigen veiligheid is.
  • Bovendien zijn alle touringcarbedrijven van het Keurmerk meer dan adequaat verzekerd, voor het geval er onverhoopt iets mis mocht gaan.

Het Keurmerk wordt slechts voor de periode van één jaar verleend. Verlenging vindt alleen plaats als het busbedrijf na de periodieke controle nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten. Zo wordt de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd en doen wij er alles aan om uw busreis zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Wij staan dan ook volledig achter de slogan van het Keurmerk: “Met vertrouwen op weg!”